Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2022 yılı Sözleşmeli Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hizmetli Nihai Sonuçları
29.08.2022

T.C.

İSLAHİYE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

2022 yılında İslahiye ve Nurdağı Adliyesi'ne alınacak olan Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Hizmetli

Nihai Listesine İlişkin Duyuru

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarih ve E-32992892-4089/5811 sayılı Sözleşmeli Personel İstihdamı konulu yazıları gereğince; İslahiye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından İslahiye Adliyesi ve Nurdağı Adliyesi'nde istihdam edilmek üzere 24 ila 25 Mayıs 2022 tarihinde İslahiye Adliyesi'nde gerçekleşterilen Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Hizmetli sınavlarının sözlü sınav sonuçlarına ilişkin nihai başarı listesi aşağıdaki sınav sonuç sorgulama sistemiyle açıklanmıştır.

NİHAİ BAŞARI LİSTESİNDE BAŞARILI-ASIL ve YEDEK OLARAK KAZANAN ADAYLARIN AŞAĞIDA İSTENİLEN BELGELERİ İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN  14 GÜN İÇERİSİNDE (SON TARİH: 12/09/2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17:00'a kadar) KOMİSYONUMUZA ŞAHSEN İBRAZ EDİLMESİ veya EN YAKIN ADALET KOMİSYONLARI ARACILIĞI İLE VEYA APS YOLU İLE KOMİSYONUMUZA(İslahiye Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı İslahiye/GAZİANTEP adresine) İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE ; ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNİN 16. MADDESİNİN 3. FIKRASI UYARINCA “ KANUNİ BİR MAZERETİ OLMAKSIZIN SÜRESİNDE BAŞVURMAYANLAR VEYA İSTENEN BELGELERİ SÜRESİNDE İBRAZ ETMEYENLERİN ATAMALARI YAPILMAZ “ HÜKMÜ GEREĞİNCE ATAMALARI YAPILMAYACAKTIR.

Bu ilanın tebliğ niteliğinde olduğu ve adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI hususu,

İLANEN DUYURULUR. 29/08/2022

 

 

 

NİHAİ BAŞARI LİSTESİNE GÖRE BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1.

   Öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti .

  ( Başvuru süresince e-devlet sisteminden öğrenim durumu çıktısı alarak başvurusunu tamamlayan adayların mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini Başkanlığımıza sunması gerekmektedir. Aslı gösterilmek suretiyle komisyonlarca tasdik edilmiş belge sureti de kabul edilir. ) (TÜM ADAYLAR)

  2.

  Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belge veya terhis belgesinin aslı veya onaylı örneği .

  ( Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir ) Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine iliştirilerek örneğin sağlık nedeni ile askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporunun da getirilmesi gerekmektedir. ) (ERKEK ADAYLAR)

  3.

  Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim. ( Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız ) (TÜM ADAYLAR)

  4.

  Son 3 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf . (TÜM ADAYLAR)

  ( Fotoğrafın devlet memurları kılık ve kıyafet yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir. )

  5.

  Mal bildirim formu. ( Formu indirmek için tıklayınız.)(Elle veya Bilgisayar Ortamında Doldurulabilir. ) (TÜM ADAYLAR)

  6.

  2020 KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı. (TÜM ADAYLAR)

  7.

  Evli olanlar için Eş Durum Beyan Dilekçesi ( İndirmek için tıklayınız ) (Evli olmayan adaylar için dilekçeye gerek yoktur) (EVLİ ADAYLAR)

  8.

  Vukuatlı nüfus aile kayıt örneği. ( Anne, Baba, Eş , Kardeş ve Çocukları gösterir şekilde )

  ( Bayan adaylardan evli olanların kızlık soyadı  ve evlendikten sonraki soyadlarına göre ayrı ayrı aile kayıt örneği ) (TÜM ADAYLAR)

  9.

  Adli sicil ve arşiv kaydı . (  Evlilik ve boşanma  durumunda evlilik ve kızlık soyadlarında ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı ) (TÜM ADAYLAR)

  10.

  Adalet Bakanlığı Memur Sınav ve Atama Nakil Yönetmeliği'nin 20. Maddesinin C bendi uyarınca Sağlık Beyan Dilekçesi. ( Dilekçeyi indirmek için tıklayınız ) (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç tüm adaylar)

  11.

  Hakkında devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan dilekçesi. ( Dilekçeyi indirmek için tıklayınız ) (TÜM ADAYLAR)

  12.

  Nüfus Cüzdan Sureti (TÜM ADAYLAR)

  13.

  Zabıt Katipleri için yukarıda yazılı belgeler haricinde Bilgisayar sertifikası veya transkript

  14.16- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak 1 adet çıktı alınıp resim yapıştırılıp, şahsın imzası kısmını mavi kalem ile imzalanacak)(Form İçin Tıklayınız.) (Tüm adaylar)
  15.

  Koruma ve Güvenlik personeli için yukarıda yazılı belgeler haricinde ; 

  1- Sağlık Kurulu raporu ( Koruma ve Güvenlik görevlisi olur ibaresi bulunması zorunlu)

  2-Güvenlik Görevlisi (silahlı) kimlik kartı

  NOTLAR:
  1- Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; "Diploma, sertifika, transkript, Askerlik Durum belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.) Diğer belgelerden birer asıl yani ıslak imzalılarını getirmeleri gerekmektedir."

  2- Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; diploma, sertifika, transkript, Askerlik durum belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopilerine aslı gibidir yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. (Diploma, sertifika, transkript, Askerlik durum belgesi gibi belgelerin asıllarını kesinlikle göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

  3- Evraklarını elden teslim edecek adaylar İslahiye Adliyesi Adalet Komisyon Başkanlığı odasına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta (APS) yoluyla gönderecek adaylar ise İslahiye Adalet Komisyonu Başkanlığına posta yapmaları gerekmektedir.

  4-İslahiye ilçesinde ikamet edenler evraklarını elden teslim etmeleri gerekmektedir.

  5- Tüm evraklarının imzalarını mavi kalem ile atmanız konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

  6-Hakkından feragat edecek olan adayların feragat dilekçeleri ve kimlik fotokopilerinin 12 Eylül 2022 Pazartesi gününden önce Komisyon başkanlığımıza elden teslim etmeleri veya Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile göndermeleri gerektiği,

  6-Sorgulama işlemlerinde hata alınması halinde bilgisayar üzerinden Google Chrome web tarayıcısından sorgulama yapılması önemle ihtar olunur.

  TC KİMLİK NO
  DOĞUM TARİHİ
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Beyler Mahallesi, Barazi Caddesi No: 102 İslahiye/GAZİANTEP

  Telefon

  0342 862 50 97

  0342 862 24 74 (Faks)

  E-Posta

  islahiyecbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu